A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KẾ HOẠCH Công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH

Công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

TRƯỜNG MẪU GIÁO BẠCH MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

 

Số:  27 /KH-MGBM                       Quận Hai Bà Trưng, ngày  17  tháng 5  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020

   

         

 

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non;

         Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Công văn số 412/SGD&ĐT – QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH- UBND ngày  10/5/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 quận Hai Bà Trưng năm học 2019 – 2020;

        Căn cứ tình hình thực tế của trường mẫu giáo Bạch Mai;

       Trường mẫu giáo Bạch Mai xây dựng Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của cấp học Mầm non; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

2. Phối hợp với UBND, Công an phường Cầu Dền tiến hành điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng chất lượng công tác tuyển sinh. Thực hiện tuyển đủ số lượng chỉ tiêu học sinh được giao. Giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Đảm bảo quy mô trường lớp theo quy định.

4. Không vận động quyên góp các khoản thu ngoài quy định khi tuyển sinh

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. NỘI DUNG

1. Điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ

- Cơ sở vật chất hiện có: Tổng số phòng học:  07. Cơ sở 1: 04 phòng; cơ sở 2: 03 phòng. (Khi cơ sở 2 được xây mới nhà trường mượn Nhà văn hóa khu dân cư số 6, ngõ Đỗ Thuận, phường Cầu Dền và cũng có đủ 03 phòng học).

- Đội ngũ nhà giáo hiện có: 16 giáo viên/7 lớp. Tỉ lệ: 2,3 giáo viên/lớp

* Quy mô của nhà trường trong 3 năm:

Năm học 2017-2018

Năm học 2018- 2019

Năm học 2019- 2020

Số h/s

Số lớp

TS

CBGVNV

Thiếu

( Đủ)

Số

h/s

Số lớp

T/S CBGVNV

Thiếu

Số

h/s

Số lớp

T/S CBGVNV

Thiếu

300

07

31

3

277

07

29

5

274

07

29

5

2. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

   + Tuyển sinh trực tuyến: Đối với trẻ mẫu giáo lớn – sinh năm 2014 (Nếu có). Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ công tác phục vụ tuyển sinh trực tuyến (Phụ lục 3 đính kèm)

    + Tuyển sinh trực tiếp: Trẻ mẫu giáo bé ( Sinh năm 2016).

   - Đối tượng: Trẻ em có hộ khẩu thường trú sinh sống trên địa bàn phường Cầu Dền (trừ lứa tuổi nhà trẻ sinh năm 2017) trong độ tuổi tuyển sinh được sự phê duyệt của UBND quận Hai Bà Trưng.

3.  Độ tuổi dự tuyển:

+ Mẫu giáo bé: 03 tuổi (sinh năm 2016): 85 trẻ

4. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin học (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

- Bản photo hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường Cầu Dền.

5. Thời gian tuyển sinh:

5.1. Cấp mã số học sinh: Hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 25/5/2019

5.2. Thời gian tuyển sinh:

5.2.1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:   Đối với trẻ 5 tuổi - sinh năm 2014

    Từ ngày 04/7/2019 đến hết ngày 06/7/2019

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn làm theo hướng dẫn. Nếu phụ huynh học sinh không đủ điều kiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì đến tại điểm trường số 10 ngách 35 ngõ Tô Hoàng, nhà trường sẽ bố trí cán bộ tuyển sinh hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. (Buổi sáng: Từ 8h00 đến 12h00; Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00).

5.2.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp:

-  Từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019: nhà trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh của trẻ.

-  Ngày 19/7/2019: nhà trường niêm yết công khai danh sách học sinh đúng tuyến  trúng tuyển vào trường.

- Ngày 20/7/2019: nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung (nếu có)    

 - Ngày 25/7/2019: nhà trường công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường năm học 2019 – 2020. PHHS đến trường xem danh sách và nhận giấy vào lớp cho các cháu.   

6. Chỉ tiêu tuyển sinh:

6.1. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 – 2020: ( Kế hoạch số 120/KH- UBND ngày  10/5/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng)

Lứa tuổi

 

MG Bé

MG lớn

Tổng số chỉ tiêu tuyển mới

 

 

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

 

Chỉ tiêu

02

85

0

0

02

85

 

6.2. Dự báo tuyển sinh bổ sung năm học 2019 – 2020  (Dự kiến sau ngày 18/7/2019 nhà trường xin phép được tuyển thêm)

Lứa tuổi

Nhà trẻ

 

MG nhỡ

TS chỉ tiêu tuyển bổ sung

 

Ghi chú

 

 

Số lớp

Số HS

 

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Nhà trường xin giảm 01 lớp MG bé để mở  01 lớp nhà trẻ đáp ứng nhu cầu gửi con của cha mẹ học sinh

 

Dự kiến

 

01

 

35

 

0

 

15

 

01

 

50

 

 

6.3. Tổng số sau tuyển sinh

Lứa tuổi

Nhà trẻ

MG Bé

MG nhỡ

MG lớn

Toàn trường

 

Số lớp

Số HS

T.bình/

lớp

Số lớp

Số HS

T.bình/

lớp

Số lớp

Số HS

T.bình/

lớp

Số lớp

Số HS

T.bình/

lớp

Số lớp

Số HS

T.bình/

lớp

 

 

T/ số

 

01

 

35

 

35

 

02

 

80

 

40

 

02

 

90

 

45

 

02

 

85

 

42,5

 

07

 

290

 

41

 

- Địa bàn tuyển sinh: Trẻ em có hộ khẩu thường trú, sinh sống trên địa bàn phường Cầu Dền trong độ tuổi tuyển sinh được sự phê duyệt của UBND quận Hai Bà Trưng.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban giám hiệu:

 Chủ động phối hợp với UBND, công an phường Cầu Dền trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020, báo cáo phòng GD&ĐT, báo cáo với UBND phường, đề nghị UBND phường hỗ trợ trong công tác tuyên truyền đến các tổ dân phố. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do phòng GD&ĐT quận tổ chức hướng dẫn.

Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng giáo dục đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính)

Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

Dự kiến Hội đồng tuyển sinh của nhà trường năm học 2019 - 2020, trình phòng GD&ĐT phê duyệt, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, phó chủ tịch là phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên.

2. Đối với Hội đồng tuyển sinh:

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hội đồng tuyển sinh. (Phụ lục 2 đính kèm)

 Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, đảm bảo thông tin mã học sinh và mật khẩu, phân công bộ phận văn phòng hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của CMHS về mã học sinh và các nội dung khác về công tác tuyển sinh.

Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến. Phối hợp với công ty Nhật Cường cập nhật vào hệ thống phần mềm theo quy định.

Tổ chức tuyển sinh:

Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “ đã kiểm tra khớp với bản chính hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập. Cán bộ tuyển sinh và hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;        

     -  Trong thời gian tuyển sinh không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

Phân công thành viên Hội đồng tuyển sinh trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn thắc mắc cho cha mẹ học sinh.

 Phối hợp với công an phường Cầu Dền bố trí lực lượng, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh an toàn trong công tác tuyển sinh

Kết thúc tuyển sinh lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và phòng GD&ĐT  

Chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo đầy đủ các nội dung theo kế hoạch hướng dẫn của phòng GD&ĐT và báo cáo kịp thời những phát sinh đến các cấp lãnh đạo.

II. LỊCH THỰC HIỆN: (Phụ lục 1 đính kèm)

    Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường Mẫu giáo Bạch Mai. Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, các bộ phận tham gia công tác tuyển sinh của nhà trường cần phản ánh kịp thời qua Ban giám hiệu để kịp thời chỉ đạo và giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                      

-  PGD&ĐT quận HBT;

- UBND phường Cầu Dền;

- Hội đồng tuyển sinh nhà trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

               

Nguyễn Thị Thu Hà

 

                                                                                                                                            Phụ lục 1

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 27/KH-MGBM ngày 17 tháng 5 năm 2019 về

công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020 của trường MG Bạch Mai)

 

TT

Thời gian

Bộ phận

thực hiện

Nội dung công việc

1

Trước 28/2/2019

Đ/C Hằng, Cúc, Trang Anh

Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh  trong độ tuổi tuyển sinh

2

Trước 01/3/2019

Giáo viên lớp C1, C2

Triển khai tới CMHS hoàn thành phiếu kê khai thông tin học sinh nộp cho nhà trường.

3

Trước 06/3/2019

Đ/C  Cúc, Trang Anh

Hoàn thiện cập nhật thông tin học sinh theo biểu mẫu vào hệ thống, in danh sách học sinh và nộp về phòng GD&ĐT quận.

4

 Trước 04/4/2019

Hiệu trưởng

 Xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020. Nộp tờ trình danh sách Hội đồng tuyển sinh

( Báo cáo số 1)

5

Trước 23/5/2019

Ban giám hiệu

Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, nhận chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 – 2020

6

Trước 25/5/2019

Đ/C Cúc, GV lớp C1, C2

Hoàn thành cấp mã số tuyển sinh trực tuyến cho các cháu lớp mẫu giáo lớn

7

 01/6 - 30/6/2019

Ban giám hiệu

Tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020, công khai phân tuyến, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh.

8

15/6 - 17/6/2019

Đ/C  Cúc, Thủy, Trang Anh

Chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố

9

04/7 – 06/7/2019

Tổ tuyển sinh trực tuyến

Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi 

10

10/7 – 12/7/2019

Đ/C  Cúc

Tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến, báo cáo phòng GD&ĐT (báo cáo nhanh số 2)

 

11

13/7 - 18/7/2019

Hội đồng tuyển sinh

Tuyển sinh học sinh trực tiếp theo phân tuyến.

Cập nhật hệ thống tuyển sinh đăng ký trực tiếp

12

Từ 18/7 – 20/7/2019

Hội đồng tuyển sinh

- Nộp báo cáo nhanh (báo cáo số 3) về Phòng GD&ĐT (trước 15h chiều). Báo cáo gồm danh sách HS đã tuyển theo phân tuyến; những thuận lợi và khó khăn, kiến nghị trong công tác tuyển sinh.

Nộp kế hoạch tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu.

Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển sinh bổ sung (nếu có) năm học 2019 - 2020

13

20/7 – 22/7/2019

Hội đồng tuyển sinh

Tiếp nhận HS đăng ký tuyển sinh bổ sung và cập nhật hệ thống (nếu có)

14

23/7/2019

Hội đồng tuyển sinh

- Nộp báo cáo số 4 về Phòng GD&ĐT (gồm danh sách HS bổ sung theo phân tuyến; danh sách HS tuyển trái tuyến; những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh).

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh

15

25/7/2019

Hội đồng tuyển sinh

Công bố công khai danh sách HS trúng tuyển vào trường năm học 2019 – 2020. Học sinh nhập học tại trường và Nộp báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT

16

 

Hội đồng tuyển sinh

Đón đoàn kiểm tra của phòng GD&ĐT về kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2019 (từ 01/7/2019 đến ngày 30/7/2019)

 

 

                                                                                                                                                  Phụ lục 2

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 27 /KH-MGBM ngày 17 tháng 5  năm 2019 của

trường mẫu giáo Bạch Mai)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

 

1

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐTS

- Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch tuyển sinh. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng tuyển sinh.

- Chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động trong công tác tuyển sinh.

 

2

 

Đỗ Trang Anh

 

Ủy viên

- Cấp mã số tuyển sinh trực tuyến cho các cháu lớp mẫu giáo lớn

- Chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến để thử tải hệ thống

- Trực hỗ trợ PHHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2014.

- Tổng hợp số liệu tuyển sinh theo ngày

- Hoàn thiện báo cáo tuyển sinh theo kế hoạch

 

3

 

Đào Thị Cúc

 

Thư ký

 

4

 

Hoàng Thị Lệ Hằng

 

Phó chủ tịch

- Phối hợp với UBND phường Cầu Dền trong việc điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn.

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2015, 2016 ( lứa tuổi mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo bé)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh

- Thực hiện theo sự phân công của Hiệu trưởng

 

5

 

Lê Thị Bích Nga

 

Ủy viên

 

6

 

Nguyễn Thị Hòa

 

 

Ủy viên

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ sinh năm 2017

 ( lứa tuổi nhà trẻ)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh.

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung (nếu có)

Thực hiện theo sự phân công của Hiệu trưởng

 

7

 

Hoàng Thu Thủy

 

Ủy viên

 

 

 

      Phụ lục 3

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TỔ CÔNG TÁC PHỤC VỤ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-MGBM ngày 17 tháng 5 năm 2019 của

trường mẫu giáo Bạch Mai)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

 

1

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐTS

- Phụ trách chung.

- Phân công nhiệm vụ tổ công tác.

- Chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động tổ công tác phục vụ tuyển sinh trực tuyến.

 

2

 

Đỗ Trang Anh

 

Ủy viên

- Cấp mã số tuyển sinh trực tuyến cho các cháu lớp mẫu giáo lớn

- Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ PHHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

 

3

 

Đào Thị Cúc

 

Thư ký

 

4

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

Ủy viên

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh cho công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ PHHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

5

Hoàng Thu Thủy

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 13
Tháng trước : 251